• آخرين مقالات

مقایسه دعا در قرآن وصحیفه سجادیه

از موضوعات مهمی که در قرآن کریم مورد توجه واقع شده وجایگاه شایسته ای بدان اختصاص یافته است دعاست، زیرا یکی از راه های بسیار مؤثر نشر معرفت، فرهنگ و اخلاق والای انسانی در میان مردم به شمار می رود. دعا به آن اندازه و با آن کیفیت بسیار متعالی که در اسلام مطرح شده، و ابزار حرکت "تعلیم و تربیت" قرار گرفته در ادیان و مکاتب دیگر مطرح نشده است. از آنجا که این همه حقایق و معارف تربیتی و علوم عالی الهی و تعالیم متعالی انسانی در جای دیگری جز اسلام وجود نداشته است و ندارد پس می‎توان "مکتب دعا" را، یک حرکت تربیتی مؤثر به شمار آورد. لذا روی آوردن به دعا و نیایش از سوی حاملان وحی، آنانی که خود محط نزول آیات الهی و مخزن دانش حضرت حق ـ جلّ وعلا ـ هستند جای تعجب وشگفتی ندارد. آنها تربیت یافته مکتب قرآنند ودر این مسیر از روش قرآن استفاده میکنند.

بررسی جوانب مختلف تفسیر سعید بن جبیر

سعید بن جبیر از شاگردان «عبدالله بن عباس» بود و علم حدیث و تفسیر و قرائت را نزد او تكمیل كرد. همچنین از ارادتمندان به امام سجاد علیه السلام بود که حجاج به همین علت وی را به طور فجیعی به شهادت رساند.این نوشتار به بیان روش تفسیری سعید بن جبیر پرداخته و جوانب و ابعاد مختلف تفسیر وی را با ذکر نمونه هایی اندک از تفسیر او بیان می کند.

اقتباسات قرآنی در مقامات حریری

از آن جهت كه قرآن كريم داراي منزلت و مكانتي خاص نزد مسلمين و به ويژه علماء و ادباء است و بهترين منبع و سرچشمه اي است كه هر شاعر و اديبي مضامين عالي و بلند خود را از آن مي گيرد، حریری نیز از آیات الهی در متن مقامات بهره گرفته تا حجتی موثق و خطابی مطمئن برای اقوالش باشد.در این مجال بر آنیم تا این اقتباسات قرآنی را در "مقامات حریری" کم نظیرترین اثر ادب عربی بررسی کنیم.

معناشناسی «آرزو» در قرآن

ما در اين مقاله برآنيم «آرزو» را از جنبه زبان شناختی و معناشناختی در چارچوب آياتی که به گونه ای اين واژه را در خود جای داده اند بحث و تحليل کنيم و آرزوهای مثبت و سازنده را از آرزوهای منفی و مخرب جدا کنيم. اين امر می تواند برای روانشناسی قرآن بسی ارزنده باشد. به علاوه ساختن يک انسان ............متعدد از جمله آرزومندی او و برآورده شدن آن آرزوها ممکن می شود.

  • تعداد رکوردها : 49