• آخرين مقالات

اثبات احديت واجب الوجود

مقاله حاضر که دست مایه ای است در مسیر فلسفه ی اسلامی، به تبیین مقایسه ای و تطبیقی وحدانیت و یکتایی عالم بی همتا در کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه و تحلیل براهین توحیدی شیخ الرئیس، همت می گمارد و در صدد اثبات این مطلب که آفریدگار هستی، ذات کامل و بی منتهایی است که جمیع کمالات وجودی به نحو اعلی در او موجود است و اینکه هیچ زاویه ای از زوایای عالم موجود از حضورش، پنهان و بی نصیب نیست

بررسي ونقد وجوه قرآن و ترجمه هاي فارسي قرآن در وا‍ژه هدايت وضلالت

اين پژوهش قصد دارد مصيب بودن يا نبودن صاحبان وجوه ومترجمان فارسي قرآن را در ارائه معاني دربخش واژگان به نقد بكشاند.ميزان و معيار صحت وسقم معاني ، بافت وسياق آيات وتفاسير معتبر هستند .

بررسی واژه

. در این مقاله،معانی تسبیح در لغت تسبيح( موجودات ،ملائک،پیامبران،آسمانها و زمین) ، در قرآن كريم وروایات و حقیقت تسبیح را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .همچنین به بیان معانی نطق موجودات و جمادات در لغت و آیات قرآن و روایات می پردازیم

بررسی شیوه آموزش مطالب در قرآن

در این تحقیق سعی شده است تا شیوه های قرآنی در بیان آموزه های قرآنی از آیات قرآن استخراج گردد.شیوه هایی که به طور یقین می توانند در مسائل زندگی بشری راه گشا باشند. لذا شیوه هایی که در آموزش مطالب در این تحقیق بیان شده است همگی می توانند در جای جای ِزندگی انسانی مورد بهره برداری قرار گیرند.

  • تعداد رکوردها : 49