66رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
انسان در آن صحنه حالات و گذرگاهای مختلفی دارد که رسم شبکه های معنایی معاد و انسان، تصویری جامع و کامل از انسان و معاد ارائه می دهد که هدف از این مقاله تصویری جامع از معاد و انسان با استفاده از علم معناشناسی است.
پژوهش حاضر به بررسی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم می پردازد و سعی دارد آن را در حیطه زبان شناسی با استفاده از شیوه تحلیل واژه زبانی مورد بررسی قرار دهد.
از موضوعات مهمی که در قرآن کریم مورد توجه واقع شده وجایگاه شایسته ای بدان اختصاص یافته است دعاست، زیرا یکی از راه های بسیار مؤثر نشر معرفت، فرهنگ و اخلاق والای انسانی در میان مردم به شمار می رود. دعا به آن اندازه و با آن کیفیت بسیار متعالی که در اسلام مطرح شده، و ابزار حرکت "تعلیم و تربیت" قرار گرفته در ادیان و مکاتب دیگر مطرح نشده است. از آنجا که این همه حقایق و معارف تربیتی و علوم عالی الهی و تعالیم متعالی انسانی در جای دیگری جز اسلام وجود نداشته است و ندارد پس می‎توان "مکتب دعا" را، یک حرکت تربیتی مؤثر به شمار آورد. لذا روی آوردن به دعا و نیایش از سوی حاملان وحی، آنانی که خود محط نزول آیات الهی و مخزن دانش حضرت حق ـ جلّ وعلا ـ هستند جای تعجب وشگفتی ندارد. آنها تربیت یافته مکتب قرآنند ودر این مسیر از روش قرآن استفاده میکنند.
سعید بن جبیر از شاگردان «عبدالله بن عباس» بود و علم حدیث و تفسیر و قرائت را نزد او تکمیل کرد. همچنین از ارادتمندان به امام سجاد علیه السلام بود که حجاج به همین علت وی را به طور فجیعی به شهادت رساند.این نوشتار به بیان روش تفسیری سعید بن جبیر پرداخته و جوانب و ابعاد مختلف تفسیر وی را با ذکر نمونه هایی اندک از تفسیر او بیان می کند.
از آن جهت که قرآن کریم دارای منزلت و مکانتی خاص نزد مسلمین و به ویژه علماء و ادباء است و بهترین منبع و سرچشمه ای است که هر شاعر و ادیبی مضامین عالی و بلند خود را از آن می گیرد، حریری نیز از آیات الهی در متن مقامات بهره گرفته تا حجتی موثق و خطابی مطمئن برای اقوالش باشد.در این مجال بر آنیم تا این اقتباسات قرآنی را در "مقامات حریری" کم نظیرترین اثر ادب عربی بررسی کنیم.
ما در این مقاله برآنیم «آرزو» را از جنبه زبان شناختی و معناشناختی در چارچوب آیاتی که به گونه ای این واژه را در خود جای داده اند بحث و تحلیل کنیم و آرزوهای مثبت و سازنده را از آرزوهای منفی و مخرب جدا کنیم. این امر می تواند برای روانشناسی قرآن بسی ارزنده باشد. به علاوه ساختن یک انسان ............متعدد از جمله آرزومندی او و برآورده شدن آن آرزوها ممکن می شود.
  • تعداد رکوردها : 66