واکاوی ارزش های اخلاقی در شعر زهد شریف رضی از منظر آیات قرآن کریم و احادیث شریف

این مقاله با رویکردی میان رشته ای، تاریخی، وصفی و تحلیلی در صدد است تا از رهگذر ارائه مفهوم زهد (از نظر لغت و اصطلاح) و تبیین حقیقت آن از خلال آیات قرآن و روایات به بررسی مفهومی و مصداقی ارزش های اخلاقی و ابعاد و آثار آن از خلال اشعار زهدِ شریف رضی این عالم بزرگ دینی و شاعر بزرگ قرن چهارم و تبلور آن در زندگی و سعادت فردی و اجتماعی بپردازد.

19 اسفند 1395

بررسی حروف زائد انگاشته شده در رسم الخط أفعال قرآن کريم وشرح عوامل آن

قرآن کریم مصحف مقدسی است که مجموعه ای بی نظیر از پدیده های زبانی را گرد آورده است. پژوهش در حروف زائد انگاشته شده در رسم الخط قرآن کریم از پدیده های زبانی است که مطالعه و بررسی آن علاوه بر معرفی بهتر پدیده زیادت، پـﮊوهشگر را با ویـﮊگیهای کتابت قرآن کریم آشنا می کند و اين تفكر مبني بر آنكه رسم الخط قرآن به خاطر اشتباه كاتبين دچار زيادت ونقصان شده باشد رد مي كند.

19 اسفند 1395

تحليل صورتگرای سوره ی مبارکه ی معارج

پژوهش حاضر با تکيه بر مبانی مکتب صورتگرايی و با رويکردی تحليلی، آيات سوره ی مبارکه ی معارج را مورد بررسی قرار داده است. ساختار و فرم آيات در اين جستار از دو منظر نحوی-صرفی و تناسب واژگانی تحليل شده است. هدف از انجام اين پژوهش تبيين ميزان خلاقه بودن فرم آيات و نقش آن در رساندن مضمون و برانگيختگی مخاطب می باشد.

29 بهمن 1395

بررسي پديده بينامتنيت قرآني در اشعار «علي بن عيسي إربلي»

«علي بن عيسي اربلي» از شاعران بزرگ ونيز از بزرگان علماي اماميه ونيز محدثين برجسته شيعه وصاحب اثر گرانقدر «کشف الغمه» نيز از اين امر مستثني نبوده است. از اين رهگذر بررسي وتبيين وام گيري اين شاعر برجسته شيعه از قرآن کريم با روش توصيفي - تحليلي از اهداف مقاله حاضر است.

29 بهمن 1395

الگوپذیری خانواده اسلامی از اخلاق قرآنی و روایی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) در پرتو شعر معاصر عرب

این نوشتار در پی آن است که با رویکرد میان رشته ای و پژوهشی-تحلیلی، جلوه ای از تجلی تربیتی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) را در آیات، روایات و شعر معاصر عرب نمایان سازد، باشد که سرمشق هنر زندگی ما قرار گیرد.

29 بهمن 1395

بررسی سوره « ص » در ميزان سبک شناسی جديد

پژوهش حاضر با روش سبک شناسی متمرکز بر علم زبان شناسی و روش توصيفی ـ تحليلی به بررسی سوره « ص » از ميان سوره های قرآن می پردازد. و در چهار سطح صوتی، دلالت و معنا شناسی، ترکيبی، و تصوير پردازی، سوره را مورد بررسی قرار می دهد.

29 بهمن 1395

چالش تلاقی دو رویکرد جرجانی و زبانشناسی نوین به استعاره

عبدالقاهر جرجاني پيشتاز عرصه بلاغت در استعاره پژوهي خویش به طور کلي دو نمود استعاری را پيشنهاد مي کند: استعاره های مفيد و استعاره های غير مفيد. اجرای این دیدگاه بر قرآن کریم بحث برانگيز است؛ اینكه چگونه مي توان حضور استعاره غير مفيد را در بافت قرآن تبيين نمود.این پژوهش در نظر دارد نقاب از چهره این چالش بحث برانگيز بردارد وصحت وسقم آن را با توجه به نمود های استعاره وانواع آن در قرآن کریم تبيين سازد.یافته های پژوهش حاکي از آن است که الگوی پيشنهادی عبدالقاهر جرجاني الگویي بشری است وخالي از نقص نمي باشد.

27 بهمن 1395

طرحواره های تصویری حجمیِ مفهوم «قیامت» در قرآن کریم

دستاورد حاصل گویای آنست که تأثیرپذیری از روابط تعاملی جسم انسان با محیط، در بیان مفاهیم ذهنی و انتزاعی نقش بهسزایی را در جهت القای مطلب به مخاطب، ایفا میکند. بدین معنا که ذهن آدمی قادر است با دریافت دادههای محیط خارجی به همان صورتی که دریافت کرده است، مفاهیم پیچیده معنوی را در بافت زبانی ـ گفتاری رمزگشایی نماید.

27 بهمن 1395

رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

نشانه شناسی واژههاي قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است کـه اولاً خداونـد آن را معجـزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قـرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودي خود، داراي واژگانی است که بـا فـرض حـذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معناي عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال میشود. یکی از ایـن صدها واژه کلید در قرآن کریم، واژههایی هستند که به نحوي به رنگ دلالت دارند.

26 بهمن 1395

تاثیر ابزارهاي ترجمه از جمله گوگل بر ترجمه متون قرآنی

مقاله ی حاضر جنبه های مثبت و منفی ماشین ترجمه را با مثالی از قرآن مورد بررسی قرار داده است . از اينرو با مقايسه ی متن اصلی قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی آن خطاهای (معنايی ,دستوری و کاربردی) ماشین ترجمه در ترجمه متون قرآنی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .

26 بهمن 1395

  • تعداد رکوردها : 24
 
 

پربيننده ترين مطالب

 

 
 
 
 
 

راهنما

 

 
 
 
 
 

حديث

 

يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ثَلاثا: حُسْنَ الثِّقَةِ بِهِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، وَالْمَهابَةَ عَنْهُ؛

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

غررالحكم، ج 6، ص 480، ح 11038؛ دوستى در قرآن و حديث، ص 108.