جلوه هاي اديبانه ابوحيان توحيدي در الامتاع و المؤانسه

انگيزه گزينش اين اثر از ميان آثار پرشمار ابوحيان علاوه بر ارزش سبك شناختي و علمي آن این است كه تقريباً نشانه هايي از همه آثار و ابعاد شخصيتي او را در اين كتاب مي بينيم .

29 بهمن 1395

تحليل صورتگرای سوره ی مبارکه ی معارج

پژوهش حاضر با تکيه بر مبانی مکتب صورتگرايی و با رويکردی تحليلی، آيات سوره ی مبارکه ی معارج را مورد بررسی قرار داده است. ساختار و فرم آيات در اين جستار از دو منظر نحوی-صرفی و تناسب واژگانی تحليل شده است. هدف از انجام اين پژوهش تبيين ميزان خلاقه بودن فرم آيات و نقش آن در رساندن مضمون و برانگيختگی مخاطب می باشد.

29 بهمن 1395

کارکردهاي بلاغي «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآنکريم

حذف های قرآني، جايگاهي چون ذکر و بسي بالاتر از آن را داراست و ظرافت هاي خاصي به دنبال خود دارند. در مقاله حاضر تلاش مي شود با رويکرد توصيفي-تحليلي، پس از بيان گزارشي مختصر از اسلوب حذف و کارکردهاي بلاغي آن، رويکرد مترجمان در برابر اين اسلوب و فرآيند ترجمه آن در آيات قرآن دنبال گردد.

19 بهمن 1395

گونه شناسی وام گیری قرآنی در شعر شرف الدین بوصیری

اقتباس یا وام گیری قرآنی در ادبیات عربی سابقه ای دیرین دارد ویکی از شگردهای هنری رایج در شعر و نثر سخنوران پس از سقوط دولت عباسی است. از آن جا که این گونه ازاقتباسات در دیوان بوصيری(608- 694 هـ..ق) نمودی بارز دارد، این پژوهش با روشی توصیفی به بررسی انواع وامگیری قرآنی (اعم از اقتباس مقبول و مردود، عقد و تلمیح ) در شعر این شاعر پرداخته است. نتایج این بررسی، مهارت بوصيری در اقتباسات متنوع قرآنی و میزان توفیق وی را در به کار بستن این شگرد ادبی، بیان میکند.

19 بهمن 1395

رهیافت تفسیری به آیه دوم سوره فجر

براي هر خواننده قرآن ممكن است اين سئوال پيش آيد كه در آيه دوم سوره فجر، « وَ لَيالٍ عَشْرٍ» چیست كه خداوند باري تعالي به آن قسم خورده است؟ تحقيق حاضر جواب گسترده اي به سئوال فوق خواهد داد.

19 بهمن 1395

حجاب و پوشش در آیین یهود

این پژوهش در پی آن است ابتدا وجود حجاب در دين يهود را به اثبات برساند وجایگاه ونقش آن را در کتاب مقدس تورات وسیر تحولاتش را بیان کند .بنا بر این پس از بیان مقدمه ای از واژه حجاب در لغت واصطلاح وتاریخچه آن ونحوه کیفیت حجاب در این دین به بررسی جایگاه حجاب وپوشش در آموزه های دینی یهودیان وبررسی تحولات آن در طی گذشت زمان می پردازد.

27 تیر 1392

  • تعداد رکوردها : 6
 
 

راهنما

 

 
 
 
 
 

حديث

 

يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ثَلاثا: حُسْنَ الثِّقَةِ بِهِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، وَالْمَهابَةَ عَنْهُ؛

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

غررالحكم، ج 6، ص 480، ح 11038؛ دوستى در قرآن و حديث، ص 108.