ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202508
تاریخ انتشار : 26 بهمن 1395 15:26
تعداد بازدید : 1914

رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

نشانه شناسی واژههاي قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است کـه اولاً خداونـد آن را معجـزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قـرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودي خود، داراي واژگانی است که بـا فـرض حـذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معناي عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال میشود. یکی از ایـن صدها واژه کلید در قرآن کریم، واژههایی هستند که به نحوي به رنگ دلالت دارند.

چکیده:

نشانه شناسی واژههاي قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است کـه اولاً خداونـد آن را معجـزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قـرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودي خود، داراي واژگانی است که بـا فـرض حـذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معناي عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال میشود. یکی از ایـن صدها واژه کلید در قرآن کریم، واژههایی هستند که به نحوي به رنگ دلالت دارند. این رنـگهـا بعضـی جزء رنگهاي اصلی بوده که علم فیزیک آنها را شناسایی کرده و بعضی غیر اصلی میباشند که با طبیعت کاملاً هماهنگ و متناسبند. غرض از روي آوردن به این مقوله، تحلیل نشانه شناختی و کشف معانی واژگان مربوط به رنگ است تـا در این راستا توجه قرآن شناسان به این بخش جلب شده و زیباییهاي معنایی را از این منظر بـه نظـاره بنشینند. در این مطالعه، از رویکردهاي نشانه شناختی، همچون "زبان مجاز"، "درون متنیت" و "تفاوت" (شامل روابط همنشینی و جانشینی) در تحلیل واژگان مرتبط با و مفهـوم رنـگ اسـتفاده شـده تـا معـانی مستقیم (معنایی) و غیر مستقیمی (کاربردي) که از واژگان رنگ بدست میآید، مورد بررسی قرار گرفتـه، غیر قابل جایگزین بودن بعضی از رنگها با رنگهاي مشابه و استفاده عالمانه و خلاقانه از ایـن واژگـان مشخص گردد. نتایج این بررسی مورد استفاده مفسرین این کلام الهی خواهد بود تا با دید گسـتردهتـري به مفاهیم قرآنی توجه نموده و به ایجاد تفاسیر علمی و نشانه شناختی اهتمام ورزند. همچنین این نتـایج، پیامی براي مترجمان قرآن خواهد بود تا در این رهگذر، معادلهاي دقیقتري برگزینند.

کلید واژه ها:  قرآن کر م،ی نشانه شناس ،ی رنگ، مفهوم معنایی، مفهوم کاربردي

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
 
 
 

حديث

 

يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ثَلاثا: حُسْنَ الثِّقَةِ بِهِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، وَالْمَهابَةَ عَنْهُ؛

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

غررالحكم، ج 6، ص 480، ح 11038؛ دوستى در قرآن و حديث، ص 108.