ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202538
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1395 11:37
تعداد بازدید : 2066

طرحواره های تصویری حجمیِ مفهوم «قیامت» در قرآن کریم

دستاورد حاصل گویای آنست که تأثیرپذیری از روابط تعاملی جسم انسان با محیط، در بیان مفاهیم ذهنی و انتزاعی نقش بهسزایی را در جهت القای مطلب به مخاطب، ایفا میکند. بدین معنا که ذهن آدمی قادر است با دریافت دادههای محیط خارجی به همان صورتی که دریافت کرده است، مفاهیم پیچیده معنوی را در بافت زبانی ـ گفتاری رمزگشایی نماید.

چکیده:

قرآن کریم این معجزه ادبی ـ فرهنگی، مملوء از مفاهیم انتزاعی پیچیده و پراهمیتی است که به روشهای مختلفی از آنها سخن به میان آمده است. از جمله روشهای اتخاذ شده میتوان به بهرهگیری از «طرحواره های تصویری» اشاره نمود. دانش زبانشناسی شناختی شاخهای از علم زبانشناسی است که با استمداد از تجارب روزمره آدمی و برداشت وی از محیط پیرامونش، بنیان کار خویش را جهت ملموس ساختن مفاهیم انتزاعی، قرار دادهاست. لذا، در راستای برآوردهشدن آن از «جسمیشدگی» و «جهتگیری» که متأثر از ارتباط مستقیم جسم با دنیای اطراف میباشد، کمک بسیار گرفتهاست. زین رو، پژوهش حاضر تلاش خود را با استناد بر روش توصیفی ـ تحلیلی برآن گذاشته است تا با ارائه انواع طرحواره تصویری ـ در حدّ امکان ـ پرده از زیباییهای ناب نهفته در جملات و عبارات مفهومی به کاررفته در خصوص حوادث روز قیامت، بردارد. دستاورد حاصل گویای آنست که تأثیرپذیری از روابط تعاملی جسم انسان با محیط، در بیان مفاهیم ذهنی و انتزاعی نقش بهسزایی را در جهت القای مطلب به مخاطب، ایفا میکند. بدین معنا که ذهن آدمی قادر است با دریافت دادههای محیط خارجی به همان صورتی که دریافت کرده است، مفاهیم پیچیده معنوی را در بافت زبانی ـ گفتاری رمزگشایی نماید.

کلید واژه ها: قرآن، قیامت، زبانشناسی شناختی، طرحواره تصویری، مفاهیم انتزاعی، جورج لیکاف، مارک جانسون

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
 
 
 

حديث

 

يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ثَلاثا: حُسْنَ الثِّقَةِ بِهِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، وَالْمَهابَةَ عَنْهُ؛

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

غررالحكم، ج 6، ص 480، ح 11038؛ دوستى در قرآن و حديث، ص 108.