ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202539
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1395 11:46
تعداد بازدید : 1864

بحثی پیرامون استعاره های مفید وغیر مفید در قرآن کریم

چالش تلاقی دو رویکرد جرجانی و زبانشناسی نوین به استعاره

عبدالقاهر جرجاني پيشتاز عرصه بلاغت در استعاره پژوهي خویش به طور کلي دو نمود استعاری را پيشنهاد مي کند: استعاره های مفيد و استعاره های غير مفيد. اجرای این دیدگاه بر قرآن کریم بحث برانگيز است؛ اینكه چگونه مي توان حضور استعاره غير مفيد را در بافت قرآن تبيين نمود.این پژوهش در نظر دارد نقاب از چهره این چالش بحث برانگيز بردارد وصحت وسقم آن را با توجه به نمود های استعاره وانواع آن در قرآن کریم تبيين سازد.یافته های پژوهش حاکي از آن است که الگوی پيشنهادی عبدالقاهر جرجاني الگویي بشری است وخالي از نقص نمي باشد.

چکیده:

استعاره یكي از پر بسامدترین واحدهای زباني در قرآن کریم است؛ وتاثير بسزایي در زایش دلالت ها ودریافت معاني دارد. بنابراین کنكاش این مسأله و درنگي اندیشمندانه بر استعاره های قرآني مخاطب را به معاني ناب و پنهان قرآن مي رساند. معاني ای که افقي باز را فرا روی مخاطب قرار مي دهند و از ایستایي به دوراند. از این رو استعاره جایگاهي بس والا در متون دارد؛ وغفلت از آن در خور صاحبان قلم واندیشمندان عرصه ادبيات نمي باشد. در این راستا عبدالقاهر جرجاني پيشتاز عرصه بلاغت در استعاره پژوهي خویش به طور کلي دو نمود استعاری را پيشنهاد مي کند: استعاره های مفيد و استعاره های غير مفيد. اجرای این دیدگاه بر قرآن کریم بحث برانگيز است؛ اینكه چگونه مي توان حضور استعاره غير مفيد را در بافت قرآن تبيين نمود.این پژوهش در نظر دارد نقاب از چهره این چالش بحث برانگيز بردارد وصحت وسقم آن را با توجه به نمود های استعاره وانواع آن در قرآن کریم تبيين سازد.یافته های پژوهش حاکي از آن است که الگوی پيشنهادی عبدالقاهر جرجاني الگویي بشری است وخالي از نقص نمي باشد. آنچه در این الگو به عنوان استعاره غير مفيد مطرح مي شود در قرآن کریم محض فایده است. ونه تنها از اعجاز قرآن نمي کاهد بلكه خود بعدی از اعجاز را به وجود مي آورد. استعاره های نوین نيز مي توانند در کاربست جرجاني گنجانده شوند. عليرغم این مسأله در متن قرآن هر سطح از کاربرد استعاری چه نوین و چه سنتي را نمي توان در دایره عدم افاده قرار داد.

کلید واژه ها: عبدالقاهرجرجاني، اسرار البلاغه، دلائل الإعجاز، استعاره مفيد، استعاره غيرمفيد

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
 
 
 

حديث

 

يَكْتَسِبُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ثَلاثا: حُسْنَ الثِّقَةِ بِهِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، وَالْمَهابَةَ عَنْهُ؛

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

غررالحكم، ج 6، ص 480، ح 11038؛ دوستى در قرآن و حديث، ص 108.